***

Sep. 1st, 2016 03:39 pm
santiger: (tiger)
[personal profile] santiger
перед прощанням кожен із нас генерує велику напругу і розряджає її обіймами. кожен носить підсумок зі шкіри вiдтiнкiв марсала, аспаргус, кармін і до нього легку кольчугу, з обережності, з досвіду, зневіри і недовіри.
але ліпше я розповім тобі про усі місцеві принади - про ліси на присілках літа, про затримки, заправки, засмагу, про чаклунство в очах кольору білого винограду, про чаї і ляльок з різнотрав’я, про розмаїття стосунків, про наїдки, напої, крадіжки, стежки, водоспади, і коли зі мною траплялося диво за дивом, і від цього ставало вже трошки боляче й лячно - із чужой садиби яблука білий налив і солодке вино з кислих ягід були ніби вдячність, що хоч-чи-не-хоч підсоложує всяку печаль.
розповім як заколисують гойдалки, гамаки, підвісні містки. і про теплих, солодких жінок - чийсь сенс і чиїсь проблеми, полуденним сонцем прогрітих до найдрібніших кісток, до смерекових снів, до такого глибокого дзену, що йому позаздрив би керуак з усіма його волоцюгами.
а хіба ж ти не знав що це буде саме так: дуже холодно, дуже спекотно, павутинням, як ланцюжками, кольоровими ниточками, прив’яжемо одне одного і назавжди розійдемось, кожен сам по собі. я привезу горнятко, але не з яремчі, а з вогу, бо туди ми йшли по грушевий сомерсбі, шокочіно та іншу швидку допомогу: щирі посмішки, відверті розмови, прості і чарівні речі, повертались під зорепадом в наш тимчасовий дім, де усе що носив у собі, забував і ховав, раптово ставало доречним, і з усім цим скарбом прокидався щоранку кимось новим.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

santiger: (Default)
santiger

December 2016

S M T W T F S
    123
45678 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios